Islamic Institute Netherlands for Education and Research

Islamic Institute Netherlands for Education and Research is opgericht op 19 maart 2018. Het primaire doel van dit instituut is het verrichten van onderzoek naar thema's aangaande de Islam, wetenschap en maatschappij. Daarnaast spitst het instituut zich toe op het opleiden en bijscholen van geloofsbedienaren middels trainingen en intensieve scholingsprogramma's.