Doç. Dr. Ülfet Görgülü’den “Modern Dönemde Kadın ve Fıkhi Meseleler” semineri